Thấy

THẤY Tác giả: Phát Trần K3 Cây cối rùng mình chờ gió ngạn Gió ùa về tuốt cọng chơ vơ Lấy vạt áo dài chườm thu lại Để dành chưng với một bài thơ Bông tuyết trổ rồi cành nhớ … Continue reading