Phân Ưu – Trần Sơn K4

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn đồng môn TRẦN SƠN K4 từ trần tại HUẾ.
Ban LLKMH-HN chân thành gởi lời Phân Ưu cùng với gia đình,
Thành Kính Phân Ưu đến Tang quyến.
Thành tâm cầu nguyện Hương linh Bạn Sơn sớm về Miền Vĩnh Cữu.
TM. Ban LLKMH-HN. Nguyễn Văn Thảo.

__________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Vừa được tin đồng môn K4 Trần Sơn vừa mất sáng nay 14.4.2016 tại Huế
sau một thời gian dài lâm bệnh do tai biến.
Thay mặt Ban LLKMH/SG, chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Chân thành Phân Ưu cùng tang quyến và nguyện cầu hương linh Cố đồng môn K4 Trần Sơn sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.
Thay mặt ban LLKMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A

__________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Vừa được tin đồng môn K4 Trần Sơn vừa mất 14.4.2016 tại Huế
sau một thời gian dài lâm bệnh do tai biến.
Chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến và nguyện cầu hương linh Cố đồng môn K4 Trần Sơn sớm Vãng Sanh Lạc Quốc.
TM.BLLKMH/H.Lê Phước.

Comments are closed.