Vẫn nhớ muôn đời

VẪN NHỚ MUÔN ĐỜI

Tác giả: Nguyễn văn Hưng K6

Mai mốt về thăm lại trường xưa
Nhớ điểm danh tên từng đứa bạn
Lục hộc bàn, coi lại còn không?

Lá thư xưa còn trong góc cũ
Nét chữ mờ vang lại âm thưa
Tiếng ai cười trong gió đong đưa
Hương ngày cũ trở về như mộng.

Áo thiên thanh ngày xưa gió lộng
Tuổi học trò em thả trên sân
Nên bây chừ anh mãi bâng khuâng
Với kỷ niệm trường xưa phấn bảng.

Nhớ điểm danh tên từng đứa bạn
Xem ai còn ai đã đi xa
Cũng không chừng có đứa thành ma
Mà cả lớp gần như quên lãng.

Ngôi trường xưa vẫn còn nguyên dáng
Dẫu thay tên, nhưng vẫn nhớ muôn đòi.

Comments are closed.