Mưa có đá

Mưa đá El Paso, Texas
Tác giả: Phát Trần K3

Cơn mưa đá chiều El Paso ngoài tưởng tượng
Mưa như điên, như mèo chó gây nhau
Triệu nắm đá trong veo trên trời liệng
Ai nỡ lòng nào ném đá giấu tay?

2009
__________________________________

Mưa có đá
Tác giả: Phát Trần K3

Tôi vọc mưa và mưa vọc tôi
Vọc bong bóng tay mềm khóe lở
Mưa đơn sơ nhỏ lại hiên nhà

Tôi sợ mưa và mưa sợ tôi
Mưa tạt tai, đầu trần chưa gội
Ướt vai rồi mưa sợ tôi ghen

Tôi đội mưa và mưa đội tôi
Đội cả đời ơn mưa chưa hết
Đội câu thơ mưa ướt đường về

Tôi nhìn mưa và mưa nhìn tôi
Mưa rơi xuống hư vân phối ngẫu
Thấm tim người sợi khổ sợi đau

Tôi tắm mưa và mưa tắm tôi
Mưa hóa đá từ thiên thu lại
Xuống hiên chùa gõ sợi hư không

P/S: Thơ thất ngôn tam tuyệt
Cơn mưa đá nặng nhất Colorado

May 17, 2017

Comments are closed.