Thương Tiếc – Thầy Đặng Nhuận

THƯƠNG TIẾC

Nhân được tin buồn Thầy ĐẶNG NHUẬN
 cựu Giáo sư Âm nhạc của trường Kiểu Mẫu Huế
tác giả bài Kiểu Mẫu Ca
vừa từ trần hôm 17/10/2017 tại tư gia huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Ban LIên Lạc Kiểu Mẫu Huế- Hải Ngoại vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Thầy.
Hình ảnh Thầy mãi mãi với chúng con: Kiểu Mẫu Ca.
Thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Thành tâm nguyện cầu hương linh Thầy ĐẶNG NHUẬN sớm Vãng Sanh Cực Lac Quốc.

Trưởng Ban Liên Lạc KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo K1A

_____________________________________

TIN BUỒN

Ban liên lạc KMH/SG vô cùng thương tiếc báo tin thầy ĐẶNG NHUẬN cựu Giáo sư Âm nhạc của trường Kiểu Mẫu Huế và là tác giả Kiểu Mẫu Ca,
vừa từ trần hôm 17/10/2017 tại tư gia huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Ban liên lạc trân trọng báo tin buồn đến gia đình Kiểu Mẫu Huế cũng như chia buồn đến quý tang quyến của thầy .

Nguyện cầu Hương Linh thầy sớm Tiêu Diêu Miền Cực Lạc.

Thay mặt Ban liên lạc KMH/Saigon
Bùi Quanh Kim Định K1A

_____________________________________

THÔNG BÁO TIN BUỒN

BLLKMH/H VÔ CÙNG THƯƠNG ĐAU BUỒN VÀ THƯƠNG TIẾC KÍNH BÁO TIN BUỒN ĐẾN GIA ĐÌNH KIỂU MẪU HUẾ :

Sau một thời gian lâm bệnh ,Cựu Giáo sư âm nhạc Trường Quốc Gia Âm nhạc Huế,Trường Nữ Trung học Thành nội Huế,Trường Trung học Kiểu Mẫu Huế,Tác giả Kiểu Mẫu Ca ĐẶNG NHUẬN đã từ trần hôm qua 17.10.2017 (nhằm ngày 28 tháng 8 năm Đinh Dậu).

Sau khi Cố Giáo sư phu nhân qua đời vào năm 2010 thì 2011 Thầy theo con trai vào Bình Phước (gần biên giới Cambodia). Sau đó, Thầy đã bị giảm trí nhớ. Đến lúc Đại diện BLLKMH/SG đi thăm thì Thầy đã quên nhiều. Hoàn cảnh kinh tế của người con trai cũng chỉ đắp đổi qua ngày,không lấy gì thư thả lắm.

Cố Giáo sư là vị Thầy hiền từ,khoan dung và rất mực thương yêu học trò của mình,không riêng gì Trường Kiểu Mẫu chúng ta mà với tất cả học trò các trường mà Cố Giáo sư đã từng công tác.

Để nghĩ tưởng về người Đồng nghiệp đáng mến,vị Thầy đáng kính đáng yêu ,cũng là Tác giả đã tặng cho Gia đình KMH chúng ta MỘT BÀI CA ĐỂ ĐỜI,chúng con/chúng tôi kính mong Quí Thầy, Cô, ACE HỌC TRÒ CỦA CỐ GIÁO SƯ trong cũng như ngoài nước NGHĨ TƯỞNG VÀ HỘ TANG như đã từng thể hiện trong Lễ tang CỐ GS CỰU HIỆU TRƯỞNG sau một thời gian chữa trọng bệnh.

TB.

1.NGÀY PHÚNG ĐIẾU :19.10.2017.
2.NGÀY DI QUAN :       20.10.2017.

TẤT THẢY TẤM LÒNG VÀ TỊNH TÀI HỘ TANG CỐ GIÁO SƯ ÂM NHẠC,CỐ TÁC GIẢ KIỂU MẪU CA XIN GỬI VỀ hoặc tạm ứng THỦ QUỸ BLLKMH/SG MAI DUNG.
BLLKMH/SG SẼ THAY MẶT GIA ĐÌNH KMH VIẾNG TANG VÀ ĐƯA TIỄN CỐ GIÁO SƯ.

Thay mặt Ban liên lạc KMH/Huế
Lê Phước K3 Kính báo

Comments are closed.