Phân Ưu – K7 Lê Chí Hùng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Đồng môn K7 LÊ CHÍ HÙNG
vừa mới qua đời ngày 2 tháng 12 năm 2017 tại Huế.
Ban LIên Lạc Kiểu Mẫu Huế- Hải Ngoại xin chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cố đồng môn K7 LÊ CHÍ HÙNG sớm Vãng Sanh Cực Lac Quốc.

Trưởng Ban Liên Lạc KMH/Hải Ngoại
K1A Nguyễn Văn Thảo

_____________________________________

PHÂN ƯU

Được tin đồng môn K7 LÊ CHÍ HÙNG
vừa từ trần ngày 2 tháng 12 năm 2017 tại Huế
Chân thành chia buồn cùng tang quyến,
Nguyện cầu cho hương linh em Hùng sớm siêu sanh tịnh độ.

Thay mặt Ban liên lạc KMH/Saigon
Bùi Quanh Kim Định K1A

_____________________________________

PHÂN ƯU

Được tin đồng môn K7 LÊ CHÍ HÙNG
vừa từ trần ngày 2 tháng 12 năm 2017 tại Huế
sau một thời gian lâm trọng bệnh.
Chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
và cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn K7 LÊ CHÍ HÙNG sớm Vãng Sanh Lạc Quốc .

Thay mặt Ban liên lạc KMH/Huế
Lê Phước K3

_____________________________________

TIN BUỒN

Ban liên lạc CHS K7-KMH xin báo tin buồn:
Cố đồng môn K7 LÊ CHÍ HÙNG
đã từ trần lúc 15 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2017 tại Huế
sau một thời gian lâm bệnh ngặt nghèo.
Chúng tôi vô cùng thương tiếc kính báo tin.
Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
và cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn K7 LÊ CHÍ HÙNG sớm Vãng Sanh Lạc Quốc .

Thay mặt BLL K7 KMH/Huế
K3 Lưu Nguyên Lộc

Comments are closed.