Phân Ưu – K1B Võ Khắc Chắt

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận tin buồn đồng môn K1B VÕ KHẮC CHẮT
vừa từ trần ngày 23 tháng 12 năm 2020  tại Huế.
Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại chân thành chia buồn cùng gia đình.
Thành kính phân Ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh anh sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.
TM. Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo K1A
_______________________________________________

PHÂN ƯU

Nhân được tin đồng môn K1B Võ Khắc Chắt vừa từ trần tại Huế sau thời gian lâm bệnh nặng.
Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG
Chúng tôi chân thành Phân Ưu đến quý tang quyến.
Nguyện cầu Hương linh anh sớm Vãng Sanh Cực Lạc.
Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A
_______________________________________________

PHÂN ƯU

ĐƯỢC TIN ĐỒNG MÔN K1B VÕ KHẮC CHẮT
VỪA TỪ TRẦN VÀO HÔM QUA 23.12.2020 SAU MỘT THỜI GIAN LÂM BỆNH NGẶT NGHÈO,
CHÚNG TÔI XIN CHIA BUỒN CÙNG CHỊ VÀ CÁC CHÁU.
CHÚNG TÔI THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
VÀ KÍNH CẦU NGUYỆN CHO HƯƠNG LINH CỐ ĐỒNG MÔN SỚM VÃNG SANH LẠC QUỐC.
TM.Ban liên lạc KMH/Huế.
Lê Phước.

Comments are closed.