Phân Ưu – K8 Nguyễn Viết Cư

PHÂN ƯU

Nhận tin buồn đồng môn K8 NGUYỄN VIẾT CƯ
vừa từ trần ngày 3 tháng 1 năm 2021 tại Huế.
Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại chân thành chia buồn cùng gia đình.
Thành kính phân Ưu cùng tang quyến.
Thành kính nguyện cầu hương linh Cố đồng môn sớm về Cõi Vĩnh Hằng.

TM. Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo K1A
_______________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐƯỢC TIN ĐỒNG MÔN K8 NGUYỄN VIẾT CƯ ĐÃ RA ĐI
NGÀY 3 THÁNG 1 NĂM 2021 TẠI HUẾ 
DO ĐỘT QUỴ VÌ TAI BIẾN.MẠCH MÁU NÃO,
CHÚNG TÔI XIN CHIA BUỒN CÙNG CHỊ VÀ CÁC CHÁU.
CHÚNG TÔI THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
VÀ CẦU NGUYỆN CHO HƯƠNG LINH CỐ ĐỒNG MÔN SỚM VÃNG SANH LẠC QUỐC.

TM.BLLKMH/H.
Lê Phước.
______________________________________________

Comments are closed.