Phân Ưu – K7 Dương Thị Phụng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin đồng môn K7 DƯƠNG THỊ PHỤNG
vừa mất ngày 31 tháng 05 năm 2023 tại Huế
chúng tôi xin chia buồn cùng các cháu .
Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến và nguyện cầu cho hương linh đồng môn K7 DƯƠNG THỊ PHỤNG sớm vãng sanh lạc quốc .

TM.BLLKMH/Huế
Lê Phước


Comments are closed.