Phân Ưu – K7 Phan Xuân Anh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn đồng môn K7 PHAN XUÂN ANH
vừa từ trần ngày 20 tháng 06 năm2023 tại Sài Gòn
Chúng tôi xin chia buồn cùng Chị và Các cháu .
Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến
và thành tâm cầu nguyện cho hương linh
cố đồng môn K7 PHAN XUÂN ANH sớm về cỏi vĩnh hằng .

TM. Ban LLKMH/HN
Nguyễn Văn Thảo

__________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin đồng môn K7 PHAN XUÂN ANH
vừa mất tại Sài Gòn ngày 20 tháng 06 năm2023
Chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu .
Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến
và cầu nguyện cho hương linh cố đồng môn K7 PHAN XUÂN ANH sớm về cỏi vĩnh hằng .

TM.BLLKMH/Hue
Lê Phước.

Comments are closed.