Phân Ưu – Thầy Trần Ngọc Kỳ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Thầy TRẦN NGỌC KỲ cựu Giáo Sư Lý Hóa Trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế
đã giả từ cõi tạm ra đi trưa ngày 13-8-2023, nhằm ngày 27-6- năm Qúy Mão.
Hưởng thượng thọ 83 tuổi.
Ban Liên Lạc KMH-HN vô cùng thương tiếc kính phân ưu cùng Cô và gia đình , thành kính phân ưu đến tang quyến..
Thành kính nguyện cầu hương linh Thầy sớm về cõi niết bàn .

TM. Ban LLKMH-HN.
Nguyễn Văn Thảo.

___________________________________

TIN BUỒN

Ban liên lạc KMH/SG nhận được tin Thầy TRẦN NGỌC KỲ cựu Giáo sư Lý-Hóa Trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế
vừa tạ thế tại tư gia ở Huế.
Ban liên lạc KMH/SG Trân trọng gởi lời chia buồn đến Đại gia đình KMH và quý tang quyến.
Nguyện cầu Hương linh Thầy sớm vãng sanh cực lạc.

Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG
Bùi Quang Kim Định

___________________________________

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Cựu Giáo sư Lý Hóa Trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế TRẦN NGỌC KỲ
đã mãn phần tại tư gia , Vỹ Dạ , Huế
Hưởng thượng thọ 83 tuổi.
Chúng con vô cùng thương tiếc Thầy và kính chia buồn cùng Cô và các em .
Chúng con thành kính phân ưu cùng tang quyến và kính cầu nguyện hương linh Thầy sớm vãng sanh lạc quốc .

TM.BLLKMH/H
Lê Phước

___________________________________

Comments are closed.