Phân Ưu – Thầy Lê Chương

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin cựu giáo sư LÊ CHƯƠNG
vừa mãn phần ngày 1 tháng 1 năm 2024
nhằm ngày 20 tháng 11 năm Quý Mão
tại tư gia , Biên Hòa, Việt nam
hưởng thượng thượng thọ 96 tuổi .
Chúng tôi Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại xin chia buồn cùng quý tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Thầy sớm Vãng sanh Cực lạc.

TM. BLL KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo

_____________________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin cựu giáo sư LÊ CHƯƠNG
vừa mãn phần ngày 1 tháng 1 năm 2024
nhằm ngày 20 tháng 11 năm Quý Mão
tại tư gia , Biên Hòa, Việt nam
hưởng thượng thượng thọ 96 tuổi .
Ban liên lạc KMH/SG chân thành chia buồn đến quý tang quyến
Chúng tôi nguyện cầu hương linh Thầy sớm tiêu diêu miền tịnh cảnh.

Thay mặt BLL KMH/SG
Bùi Quang Kim Định

______________________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin cựu giáo sư LÊ CHƯƠNG
vừa mãn phần ngày 1 tháng 1 năm 2024
nhằm ngày 20 tháng 11 năm Quý Mão
tại tư gia , Biên Hòa, Việt nam
hưởng thượng thượng thọ 96 tuổi .
Chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến
và kính cầu nguyện cho hương linh Thầy sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.

TM.BLLKMH/Huế
Lê Phước.

Comments are closed.