Chuyện Tình Xưa

CHUYỆN TÌNH XƯA

Có những đêm ta ngồi ôm bóng tối.
Con trùng buồn rúc rói mảnh hồn hoang…
Đêm rảy chết nghe giao mùa mưa vội!
Chuyện tình xưa vở vụn với thời gian.

Có những chiều ta nhìn ngày qua vội!
Nhớ nắng xưa tắm gội mái tóc thề!
Chiều qua mau…hồn chùng vào tăm tối!
Chuyện tình xưa thúc hối nổi đam mê.

Có những ngày ta ngồi đây nặng chỉu.
Niềm thương yêu dắt díu quay về…
Thấp thoáng đâu đây, dáng gầy yểu điệu…
Chuyện tình xưa nghe nhẹ tiếng vỗ về!

Bình minh nào ta ngồi trên bải cát…
Nhìn đại dương sóng vỗ bồng bềnh!
Nghe trong ta niềm thương yêu dào dạt…
Dẫu tình xưa…chừ …theo sóng lênh đênh…

Florida, Hè 2006

Địa Cầu Xanh.

Comments are closed.