Duyên

Duyên
Tác giả : K3 Phát Trần

Rải rác trong hồn em, có thơ anh*
Có tánh không, đang gò em từng chữ
Có giả hợp từng cơn ba mẫu tự
Định mệnh màu đà ngủ trọ trong thơ

Hơi thở màu lam vì thơ màu tím
Thơ có hồn mà hồn đó của em
Màu áo thanh thiên chữ tình quen niệm
Một nửa yêu thôi, xính vính ơn trời

Bởi trong mắt nâu mùa thu tam muội
Dám gánh mùa thu mừng tuổi em nằm
Em nằm mộng vì anh là cơn mộng
Không nằm nơi, vì hết nợ tơ tằm

Em vi trùng dễ thương trong máu anh
Ngo ngoe tiền kiếp mẹ chưa sanh
Mẹ giới thiệu anh vào đời cho em niệm
Em niệm cùng thơ như bức tranh

P/S: Sau ngày họp mặt, nghe Ngữ Huyên hàn huyên. Có thầy HT, có Xê, chị Thanh (chị Hưng), a. Thảo, Điền và các bạn K3 tại quán Brodard Chateau sáng 10 August 2014, và một số chia tay tại đó. Nhớ! “Rải rác trong nhạc Việt Dũng có thơ Hưng”

Comments are closed.