Tin buồn – Anh Lê Văn Dũng K1A

Tin buồn anh Lê Văn Dũng K1A , nguyên trưởng ban liên lạc Kiểu Mẫu Huế/ tại Saigon .
CaoPhoLeVanDungK1A

 

Comments are closed.