Trường Cũ

TRƯỜNG CŨ

Tác giả: Tôn Thất Bính K3

Một góc xinh xinh nằm kế cầu.
Một Tòa vững chãi chữ Y râu.?
Với bao bè bạn còn lưu luyến.
Với lắm thầy cô nặng nghĩa sâu.

Vẫn biết ít năm ta học đến.
Vẫn buồn mấy bó người đi đâu?
Đành coai lặng lẽ nhìn sau trước.
Để nhớ ngày thơ chợt đứng lâu.

…..

Đáp trả : Ông đồ Lương. K1a

Sông Tiền ,sông Hậu đã có cầu,
trai trường Kiểu mẫu Huế dài râu.
Tha phương muôn nẻo, tình còn luyến
Viễn xứ nghìn trùng, nghĩa khắc sâu.

Kiến giao huynh đệ, còn ai đến ?
“Lưu thủ đan tâm”, mấy kẻ đâu ?
Dẫu sao trách kỷ, thân mình trước !
bằng hữu trường ta sống được lâu .

Comments are closed.