Kmh/Hn tham dự tiệc cưới con gái K2 Quang Hữu Lân

Chiều 27 tháng 12 năm 2015 , vài bạn bè K2 và thành viên BLLKMH/HN đã tham dự tiệc cưới
Quang Hoàng Lê UyênNguyễn Trần Phúc Lộc
con gái của K2 Quang Hữu Lân tại Nam Cali .
IMG_1329escr
WeddingPartyDec27-15
IMG_1341es

Comments are closed.