Kmh/Saigon tham dự tiệc cưới con trai K7 Mai Dung

Ban Liên Lạc KMH/ Saigon và bạn bè thân hữu KMH đã đến chúc mừng và chia vui với K7 Mai Dung, tham dự buổi tiệc cưới lễ thành hôn con trai của Mai Dung đầu năm 2016:

LONG TRẦN & KIM ĐOÀN

Xin Chúc mừng và chung vui cùng MAI DUNG K7 .

K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h01
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h23
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h10
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h09
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h07
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h22
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h04
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h03
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h17
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h08
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h02
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h15
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h13
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h12K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h21
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h20
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h19
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h18
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h15
K7MaiDung-LeCuoiConTrai-01-2016-h11

Comments are closed.