Kmh/Hn tham dự tiệc cưới con gái K3 Hồ Đăng Thuận

Chiều 05 tháng 12 năm 2015 , vài bạn bè K3 và thành viên BLLKMH/HN đã tham dự tiệc cưới

Thiên An Hồ và Brian Scott Crook

con gái của K3 Hồ Đăng Thuận , Thủ quỷ BLLKMH/HN  tại Nam Cali :

DamcuoiConGaiK3HoDangThuan

Comments are closed.