Kmh/Hn tham dự tiệc cưới con gái K2 Nguyễn Thị Thu Nhi

Chiều 30 tháng 01 năm 2016 , thầy cô Nguyễn Văn Mỹ, thầy cô Nguyễn Ngọc Anh, vài bạn bè K2, và thành viên BLLKMH/HN đã tham dự tiệc cưới :
Steven Vuong và Tú Anh Lê
con gái của K2 Nguyễn Thị Thu Nhi tại Nam Cali .

Từ trái: Vợ chồng K2 Lưu Văn Tấn, vợ chồng K2 Quang Hữu Lân, cô thầy Nguyễn Ngọc Anh, thầy cô Nguyễn Văn Mỹ, vợ chồng K1A Nguyễn Văn Thảo K3 Hương Lan, vợ chồng K2 Tôn Thất Khôi, vợ chồng K2 Thu Nhi .

IMG_2137es
IMG_2139es
DamCuoiConGaiK2ThuNhi002s
IMG_2143es
IMG_2144es
IMG_2145es
IMG_2147es

Comments are closed.