Thương Khúc

Thương khúc
Tác giả: Trần Phát k3

Thương em từng chi tiết
Từng nét nhấn âu lo
Thương từng mi li mét
Trên lá dấu sâu đo

Thương sợi tóc chẻ đôi
Hững hờ trên gối gấm
Trên vai của mùa thu
Sợi hè còn vương vấn

Trên đôi chân mùa đông
Có mùa xuân nhón nhẹ
Có ai không yêu không?

Thương màu bạc chân tóc
Trắng xóa nửa đời nhau
Thương em ngồi một góc
Lần chuỗi cho đời sau

Thương em ngồi cạo gió
Ta đau dùm em cho

Comments are closed.