Thất Thập Đón Xuân

Thất thập đón Xuân
Tác giả: K1A Bùi Quang Kim Định

Trời thêm một năm người thêm tuổi
Xuân khắp thế gian Lộc mọi nhà
Tiển Thầy lên núi ly riệu nhắp
Trà thơm nghinh đón lão Tôn về

Tết đến hoa mai vàng trước nắng
Huơng trầm chuông điểm báo Xuân sang
Vài câu thơ suông đề mừng bạn
Lão niên thất thập vẩn chơi Xuân!

Comments are closed.