Xuân

XUÂN
Tác giả: Ku Bính k3

Xuân Xuân, Tết Tết!
Mới ngày nào ngờ nghệch chốn quê xưa.
Nay dòm gương coi thử già chưa?
Thây kệ mẹ, cũng vừa thằng dê cụ!*

Khuyên rằng:
Tối ba mươi, khép cánh càn khôn. Ních chặt kẻo Ma vương đưa quỉ tới.
Sáng mồng một, lỏng then tạo hóa. Mở toang ra cho thiếu nữ đón Xuân vào.
Già là sao?
Trai bao nhiêu tuổi là già.
Gái bao nhiêu tuổi gọi là hết ” xăng”.

Còn ăn còn nói còn hăng!
Còn cười ha hả! … ga lăng được rồi.
Tóc dù bụi bậm được thôi.
Miễn sao thơ thẩn còn mùi… em yêu.

Thơ rằng:
Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ.
Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường.
Càng già càng thấy dễ thương!
Xuân “ngon” cứ đến dễ thường sợ xuân.

Càng già càng dẻo càng dai,
Không sao có tích, có bài chẳng chơi.
Vui Xuân ta cứ mạnh cười….!!!

Comments are closed.