Mưa có đá

Mưa đá El Paso, Texas Tác giả: Phát Trần K3 Cơn mưa đá chiều El Paso ngoài tưởng tượng Mưa như điên, như mèo chó gây nhau Triệu nắm đá trong veo trên trời liệng Ai nỡ lòng nào ném … Continue reading

Xuân

XUÂN Tác giả: Ku Bính k3 Xuân Xuân, Tết Tết! Mới ngày nào ngờ nghệch chốn quê xưa. Nay dòm gương coi thử già chưa? Thây kệ mẹ, cũng vừa thằng dê cụ!* Khuyên rằng: Tối ba mươi, khép cánh … Continue reading

Thương Khúc

Thương khúc Tác giả: Trần Phát k3 Thương em từng chi tiết Từng nét nhấn âu lo Thương từng mi li mét Trên lá dấu sâu đo Thương sợi tóc chẻ đôi Hững hờ trên gối gấm Trên vai của … Continue reading