Hôn Thi 2014

HÔN THI 2014
Tác giả: Tôn Thất Bính K3
( Cảm hung qua hình ảnh các kiểu hôn)

Hôn chi hôn ác rứa “cha nội”.
Tệ tệ cũng làm em dập môi!
Leo lên bục lãnh model mới
Cái miệng chuối sưng sao mà cười.

Hôn chi theo kiểu “cá đớp mồi”.
Xáp vô cái “chạn” khổ than ôi!
Hai hàng tiền đạo rơi mô hết.
Xe thắng không ăn, cháo húp chơi.

Em là con gái, em không chơi.
Hôn em nhè nhẹ, thấm bờ môi.
Làm như ăn trộm đi móc túi.
Chưa kịp chưa phê đã hết hơi!

Comments are closed.