Nhìn Lại

Nhìn lại
Tác giả: Phát Trần K3

Con thiêu thân không bị cúm gà
Vì yêu bóng đèn neon tha thiết
Trong nhấp nháy bỗng thành ma tinh khiết
Tuổi thọ của người dường như chỉ một sát na
Vì sao không yêu nhau trong từng một phần triệu
Của nhịp tim mình

Con chuồn chuồn kim khóc không thành tiếng
Vì yêu hạt sương mai
Nên thân hình rất khiêm tốn
Khi sương tan trong diệp lục
Chuồn chuồn lăn đùng ra nằm vạ giữa trời
Có chút máu bốc hơi thành kinh điển cho người

Con ve sầu vì loài người không hiểu thấu
Cõi mù u và giấc mộng tây phương
Xác ve xốp và mùa hè dửng dưng trên cây mít
Thay vỏ cho người có được chăng

Comments are closed.