Mưa có buồn ai sao mưa dai

Mưa có buồn ai sao mưa dai

Tác giả: K3 Phát Trần

Thuở đó yêu em trời nhẹ dạ
Rụng xuống thềm từng hạt thu phân
Làm sao em biết mưa không nhớ
Và gió không thương sao áo bay?

Có những lúc thấy mình đang lớn
Tương tư mưa gỗ ẩm khóc thầm
Làm sao em biết mưa không ốm
Và hạt mưa gầy mắt lệ thâm

Làm sao em biết người gốc Huế
Đò hỏi sông, nước lợ thở dài
Làm sao em biết mưa của Huế
Mưa có buồn ai sao mưa dai?

Comments are closed.