Làm sao em biết mưa của Huế

Làm sao em biết mưa của Huế
Tác giả: Aka
Tặng Phát Trần

Huế là thơ, mưa Huế cũng là thơ,
Làm sao biết được thuở dại khờ,
Tập vở che đầu, che mưa Huế!
Có ai ngờ mưa Huế vẫn trong mơ?

Tháng ngày cũ , Huế mưa vẫn còn mới,
Chuyện tình xưa còn đánh bóng trong tim.
Có ai biết những tháng ngày sắp tới?
Ai tìm ai hay hai đứa đang tìm???

Comments are closed.