Lái

LÁI (đò).
Tác giả: Tôn Thất Bính K3

Ông ni đang tập lái ô tô.
Đường xóc, đường dằn chán thấy mồ.
Sao bằng điệu nghệ, anh giặc lái.
Đường bay lả lướt… chịu mấy cô.

Trước khi đề-pa phải dông dài.
Mò xăng, mò nhớt, kéo dây đai.
Nút xe, nút bấm tay sờ soạn.
Làm nóng cho “em” kêu thuộc bài!

Lái tàu khi dưới lộn lên trên.
Cần gạt khi xuống lại khi lên.
Có khi xoay tít như chong chóng.
Chân móc nâng đuôi miệng không quên.(báo cáo)


Phi vụ hai tiếng đó mấy “yêm”.
Cho nghiêng cho ngữa đít nó rêm.
Không “hư” làm giặc là nó chúi.
Khổ lắm mấy cha… mệt e hèm!

Ku Bính.

Comments are closed.